W miniony piątek na lekcji przyrody klasa VI b przygotowywała w grupach oferty biura turystycznego na wyjazdy do krajów śródziemnomorskich. Uczniowie mieli za zadanie przedstwaić walory turystyczne tych krajów biorąc pod uwagę klimat, położenie, zabytki, kulturę itp.
Praca w grupach na lekcjach ma duże walory kształtujące i wychowawcze. Dzięki odpowiednio dobranej do tematu lekcji formie pracy zespołowej uczniowie doskonalą swoje umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz
pogłębiają abstrakcyjne myślenie. Szczególne korzyści z pracy w zespole mają uczniowie słabsi - ta forma lekcji ma często decydujący wpływ na zmianę ich postawy, zwiększa ich zainteresowanie lekcją i niejednokrotnie pomaga osiągnąć lepsze wyniki w nauce.

Przed klasą VI b jeszcze prezentacja przygotowanych ofert

Magdalena Jankowska-nauczyciel biologii i przyrody