TWORZENIE Z NATURY.
Znajomość elementów języka sztuki jest potrzebne do wykonania rysunku czy obrazu zarówno z wyobraźni jak i z natury. Czym jest tworzenie z natury? To ukazywanie rzeczywistości w dziele sztuki na podstawie bezpośredniej obserwacji otoczenia. Klasa 7b uczyła się obserwacji natury i uczniowie wykonywali szkice w plenerze.🙂