W związku z koniecznością dostosowania strony internetowej szkoły do wymogów ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych informujemy, że dn. 22 listopada 2021 r. zakładka "Z życia klas" zostanie usunięta do czasu spełnienia wymogów ustawy. 

Trwale zostaną usunięte wybrane (archiwalne) wpisy i zdjęcia z innych zakładek.

Za utrudnienia przerpraszamy.