👉Wyjście uczniów klasy 6 c do Muzeum II Wojny Światowej. 🏦📌🗞📖📽Warsztaty edukacyjne poświęcone były losom dzieci dotkniętych zagładą w czasie trwania II Wojny Światowej oraz działalności Ireny Sendlerowej ratującej życie dzieciom żydowskim oraz ich rodzinom.👈👩‍⚕️💟 Wychowanie ku wartościom. ✍️👀