W listopadzie uczniowie klasy 6 c zwiedzali Refektarz klasztoru Dominikanów w Gdańsku, który jest najstarszą zachowaną murowaną budowlą w Gdańsku. Był ukryty w całości pod ziemią, został odkryty w 2005 r. Refektarz był częścią klasztoru Dominikanów, powstał w XIII wieku, posiada unikalną konstrukcję sklepienia z filarami krzyżowymi i czterema kopułami, usytuowany ok. 1 metr zagłębiony w ziemi.

B. Mazur, K. Spłocharska-Pacholczyk