24 września dzieci z 3A miały okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach prowadzonych przez p. Weronikę z Teatru Wybrzeże. Podczas tego spotkania poznawały teatr poprzez własne działanie, korzystając z ruchu, wyobraźni i wskazówek aktorskich. Uczniowie pracowali metodą dramy, którą wcześniej poznali podczas szkolnych zajęć. Praca oparta była na zupełnie odmiennym i zaskakującym sposobie poznawania rekwizytów, którym mieli nadać własne skojarzenia. Wymyślali dźwięk, ruch, tworząc etiudy przy wykorzystaniu własnego ciała. Zajęcia poszerzyły dziecięcą świadomość, rozwinęły wyobraźnię, doskonaliły kompetencje pracy w grupie, wzbogaciły umiejętność improwizacji, zdolność wykorzystania wszystkich zmysłów do poznawania, jak również tworzenia „dzieła”, a jednocześnie stanowiły doskonałą zabawę dostarczającą wiele radości  oraz  wywołującą mnóstwo śmiechu.