WARSZTATY INTEGRUJĄCE W IVC. Dzisiaj w naszej klasie odbyły się warsztaty mające na celu jeszcze większą integrację zespołu klasowego. Szczegółowe cele spotkania to: wzajemne poznawanie siebie, akceptacja odmienności, kształtowanie pozytywnych stosunków koleżeńskich, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie tolerancji, współpracy i współdziałania, zapobiegania izolowaniu uczniów mających problemy w nawiązywaniu bliższych kontaktów z kolegami i koleżankami. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w spotkaniu nabywając przydatne umiejętności interpersonalne ( asertywność, budowanie wiary w siebie i zespół, rozwiązywanie konfliktów).

Magdalena Jankowska-wychowawczyni IVc