Wszystkie klasy ósme wzięły dzisiaj udział online, poprzez aplikację Teams w warsztatach z przedsiębiorczości. Dziękujemy panu Bartłomiejowi Glince za to, że w ciekawy sposób wprowadził uczniów w świat przedsiębiorczości, kompetencji i zawodów przyszłości 🙂