Uczniowie brali udział w warsztatach teatralnych o zwierzętach. Podawali nazwy, cechy wyglądu, określali charakter, wchodzili w role, mówili o swoich odczuciach. Uzasadniali własne wybory. Mieli okazję spojrzeć na różne sytuacje z wielu perspektyw. Okazywało się, że każdy patrzy na to samo, ale widzi inaczej. Każdy ma prawo do własnego zdania i do szacunku dla zdania innych osób.
p. Ania Smeja
https://www.facebook.com/1266604436742071/videos/312807257115028