Wielkanocne dekoracje z masy solnej i papieru, wykonane przez uczniów klas IV, V i VI na plastyce i technice na lekcjach online 
w domach.