WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/22
ETAP SZKOLNY-26 października 2021r., godz.14
Zgłoszenia do 10 PAŹDZIERNIKA u p.Agnieszki Lampkowskiej (sala 28)-konieczne z kartką zgłoszenia do konkursu (wypełnioną komputerowo i dokładnie :)).
Karta zgłoszenia oraz wymagania w zakładce DLA UCZNIA>>KONKURSY KURATORYJNE>>JĘZYK POLSKI