Wolontariat na gdyńskich cmentarzach
Stowarzyszenie Nasze Orłowo organizuje cyklicznie, dwa razy w roku wolontariat na zabytkowych cmentarzach w Gdyni. Porządkujemy przede wszystkim cmentarz na Kolibkach w Orłowie wraz z jego otoczeniem, np. obrysem dawnego kościoła pw. Józefa. Porządkujemy także cmentarz na Górze Donas w pobliżu gdyńskiej dzielnicy Dąbrowy.
Na wolontariat zapraszamy przede wszystkim uczniów klas VIII szkół podstawowych. Z wieloma dziećmi pracują także dorośli, do czego zachęcamy.
Wolontariat organizujemy corocznie w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. W październiku szykujemy przede wszystkim cmentarze na uroczystość Wszystkich Świętych.
Więcej informacji: https://naszeorlowo.pl/wolontariat/