Informujemy, że wolontariat w szkole można realizować w Szkolnym Kole Caritas oraz w działaniach proponowanych przez Samorząd Uczniowski. W szkole działa Rada Wolontariatu, która jest odpowiedzialna za organizację i przebieg działań charytatywnych podejmowanych przez SU. Wszelkie informacje przekazywane są na zebraniach Samorządu Uczniowskiego lub na spotkaniach SKC. Proponujemy prowadzenie Karty Wolontariusza ( do pobrania u wychowawców) na której zapisujemy działanie oraz liczbę godzin. Karty na koniec roku oddajemy wychowawcom. W naszej szkole obowiązuje 40 godzin pracy wolontariackiej na całym etapie nauki w klasach IV-VIII- to upoważnia szkołę do wpisu na świadectwie ucznia klasy 8 informacji, że odbył wolontariat ( co daje 3 pkt. do szkoły średniej).
Zapraszamy do akcji wszystkich chętnych, którzy chcą pomagać, brać udział w działaniach charytatywnych. Czekamy na Was 🙂
Przygotujcie się, bo już za kilka dni rusza nowa akcja charytatywna i bardzo, bardzo liczymy na Was 🙂
Koordynatorem wolontariatu w naszej szkole jest pani Jolanta Falbin (j. falbin@sp50.edu.gdansk.pl )