Samorząd Uczniowski rozpoczyna przygotowania do WOŚP ❤️. Jeśli chcesz dołączyć jako wolontariusz, do 4 listopada skompletuj niezbędne dokumenty, a następnie prześlij je na maila Pani Joli:

1.Dane osobowe:
-imię nazwisko
-data urodzenia
-PESEL
-imię nazwisko prawnego opiekuna
-adres zamieszkania(kod miasto, ulica z numerem domu i mieszkania)
-nr telefonu, mail

2.Zdjęcie - musi przedstawiać całą twarz; format jpg, wymiary min.800x600 pikseli.

📧 j.falbin@sp50.edu.gdansk.pl