Z wizytą w dworku w Będominie zawitali uczniowie klasy Va, tam podczas zwiedzania Muzeum Humnu Narodowego, oglądania wystawy oraz warsztatów zgłębiali wiedzę dotyczącą Mazurka Dąbrowskiego oraz jego twórcy Józefa Wybickiego.