Zajecia świetlicowe w czasie egzaminów ósmoklasisty.