6 marca w naszej świetlicy zorganiowane zostały zajęcia plastyczne, podczas których dzieci bawiły się masą solną. Tworzyły między innymi zajączki, serca, kwiaty, węże itd. Najwięcej radości sprawiło jednak dzieciom przygotowanie masy solnej. Zajęcia sprawiły uczniom wiele radości.