Zajecia z koła plastycznego dla klas I-III w świetlicy szkolnej pod opieką Lidii Rybackiej.