Najlepszym narzędziem do poszerzenia u uczniów świadomości i umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych, matematycznych oraz rozumienia i tworzenia informacji online, będących istotnym elementem komunikacji w XXI wieku, jest zabawa w programowanie. Zajęcia ze Scratcha pomagają poznać działanie technologii, uczą logicznego myślenia i cierpliwości. Młode pokolenie zyskuje umiejętności, które będą przydatne w wielu dziedzinach życia. Anna Smeja i klasa 3A