Samorząd Uczniowski zachęca do wzięcia udziału w akacji Zaraźliwe Czytanie !!
http://mbpgorlice.info/new/art,1752,zarazliwe-czytanie-zbior-proponowanych-zasobow-online