Spotkania rodziców z wychowawcami

4,5 czerwca 2024r.

1a, Hanna Jarosz, 4.06., godz. 16.00, s. 11

1b, Anna Kołodziejska, 4.06. godz.16.00 s.12

2a, Elżbieta Mróz, 5.06 godzina 17.00, s.1

2b, Elżbieta Tubek, 12.06 godz. 17, sala nr 11

3a, Paulina Milik, 6.06 godz. 16.00 sala 12

3b, Anna Prus, 4.06.24 godz.16.00 s.2

4a, Justyna Dziuba, 12.06.2024r godz. 16:00 s. 21

4b, Marzena Wasielewska, 5.06.24 godz.17.00 s.21

5a, Barbara Mazur, 12.06.2024r godz. 16:00 sala 23

5b, Ewelina Lechocka, 5.06. godz. 17.00 s. 29

6a, Aleksandra Witkowska-Soliszko, 5.06. godz. 17.00 s. 5

6b, Violetta Laszkiewicz-Pasymowska, 5.06 2024 godz.17 s.24

7a, Emil Ćwiek, 05.06.2024 godz. 17.00- biblioteka

7b, Anna Zabłocka, 5.06.24 godz. 17:00 s.27

7c, Ilona Kozioł, 5.06.2024 r., godz. 17:00, sala 30

8a, Izabela Miłosz, 12.06.2024r godz. 16:00 sala 25

8b, Agnieszka Lampkowska, 5.06.24r., 17.00, sala 28