Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wykonały laurki z życzeniami, które wręczono wszystkim pracownikom szkoły. Uczniowie wykazali się znajomością historii o DEN i zaangażowali się w wykonanie portretów swoich nauczycieli, którymi ozdobiliśmy gazetkę ścienną. Wszystkim pracownikom szkoły życzymy zdrowia, radości każdego dnia, sukcesów zawodowych i prywatnych.
Wychowawcy świetlicy