Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku jest finansowana z środków organu prowadzącego - Urzędu Miasta Gdańska.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność miasta Gdańska.

Majątek szkoły na dzień 31.12.2020 r.

1. Budynek szkoły - 1 912 902, 08 zł.

2. Boisko wraz z placem zabaw i ćwiczeń

oraz ścianą wspinaczkową - 521 069, 41 zł.

3. Urządzenia techniczne - 266 647, 86 zł.

4. Wyposażenie - 547 212, 94 zł.

Wyposażenie szkoły:

· wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią – budowa sfinansowana przez Urząd Miasta Gdańska,

· Plac zabaw i ćwiczeń kalisteniki- środki z Budżetu Obywatelskiego

· ścianka wspinaczkowa- środki z Budżetu Obywatelskiego,

· sala gimnastyczna z zapleczem,

· sala korekcyjna

· 1 sala przystosowana do zajęć edukacji przedszkolnej,

· 3 sale przystosowanych do edukacji wczesnoszkolnej,

· 13 sal lekcyjnych dla uczniów z klas IV-VIII, w tym 8 nowoczesnych pracowni przedmiotowych,

· 1 pracownia komputerowa (25 stanowisk komputerowych),

· 2 nowoczesne pracownie językowe.

· biblioteka i czytelnia multimedialna (7 stanowisk komputerowych),

· 2 sale świetlicowe oraz Klub Starszaka

· gabinet pedagoga i psychologa,

· gabinet logopedy,

· gabinet pielęgniarki,

· 50 laptopów;

· 25 tabletów;

· Tablice interaktywne 3 szt.

· Monitory multimedialne 12 szt.

· Kuchnia wraz ze stołówką;

· Gabinet terapii pedagogicznej;

· 20 stanowisk komputerowych dla nauczycieli w każdej sali lekcyjnej do obsługi dziennika elektronicznego;

· 5 stanowisk komputerowych dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim, bibliotece i pomieszczeniu kadr do pracy własnej;

· Urządzenia wielofunkcyjne 10 szt.

· Szatnia

pliki do pobrania