SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW:

Adam Miszkiewicz - przewodniczący

Monika Trochim - wiceprzewodnicząca

Anna Zienkiewicz - sekretarz

Maria Kuleszo - skarbnik

Agnieszka Błażowska

Joanna Sumionka

Bartłomiej Wodyński