INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Metodyczna na przedmiocie plastyka

Elementy arteterapii i warsztaty edukacji twórczej na lekcjach plastyki.

Innowacja ma na celu szerzenie idei terapii przez sztukę wykorzystując jej funkcję edukacyjną, relaksacyjną i korekcyjną. Funkcja edukacyjna odnosi się do rozwijania wiedzy, wiadomości i mądrości. Funkcja rekreacyjna arteterapii polega na tworzeniu warunków, w których uczeń może się odprężyć, oderwać od codziennych problemów. Dzięki funkcji korekcyjnej dokonuje się przekształcenie mniej wartościowych mechanizmów i struktur w bardziej wartościowe. Analiza celów pedagogiki oraz arteterapii pokazuje wiele podobieństw, gdyż obie nauki dążą do zapewnienia człowiekowi wszechstronnego rozwoju, podniesienia jakości jego życia. Sztuka działa przede wszystkim na sferę emocjonalną, powodując powstawanie silnych emocji, ułatwiając ich ekspresję. Jeśli dokonuje się to podczas terapii grupowej, mogą powstać głębokie, pozytywne relacje między jej uczestnikami. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do usamodzielnienia, zaktywizowania pozytywnej, adekwatnej samooceny oraz nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.