Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.” [Plutarch]. 

Uczę kreatywnie

Innowacja metodyczna na języku polskim, od IX 2019r.

 Agnieszka Lampkowska

Zasada Vilfredo Parety mówi, że już 20% naszej  aktywności przekłada się na aż 80% rezultatów. Kluczem do zainicjowania zmian jest odnalezienie takiej  zmiany, która będzie miała największe przełożenie na satysfakcję, efektywność i rezultaty, stąd wprowadzenie innowacji pedagogicznej, która wpłynie na

  1. rozwinięcie zdolności twórczej uczniów.
  2. wykorzystywanie w uczeniu się poznanych metod wspomagających naukę.
  3. uaktywnienie różnorodnych możliwości poznawczych uczniów.
  4. umiejętne korzystanie z informacji zwrotnej.
  5. twórcze i samodzielne rozwiązywanie zadań i problemów.
  6. wzrost świadomości  celu uczenia.
  7. otwartość na nowe techniki, sposoby prowadzenia zajęć lekcyjnych.
  8. wzrost zainteresowania językiem polskim, czytelnictwem, wyniki nauczania.

Nowoczesna szkoła stawia przed nauczycielem nowe wyzwania. W pracy nie wystarczy dysponować  ogromną wiedzą, należy wykazać się kreatywnością w przekazywaniu tejże wiedzy uczniom. Stworzenie  przestrzeni i narzędzi do poszukiwania, pracy bez rutyny, metodami twórczymi i bazującymi na różnych umiejętnościach oraz kanałach percepcji (przekazu), pomaga dzieciom uczyć się, organizować pracę. Ważnym w pracy kreatywnego nauczyciela jest przekraczanie schematów w szkolnym myśleniu i działaniu. Żyjemy w czasach ciągłych zmian, ekspresowego przyrostu wiedzy, nowinek technologicznych. Nauczyciele i uczniowie muszą się ciągle uczyć, gdyż podstawową cechą świata w kręgu kulturowym, w którym żyjemy, jest rozwój. Uczenie się jest środkiem do osiągnięcia celów, natomiast różnorodne techniki nauczania pomagają do niego dążyć. Kiedy mózg jest pobudzony wieloma interesującymi działaniami i zna cel poszukiwań, to czuje się radosny i czujny, chłonie informacje i lepiej pracuje.