Odyseja Umysłu

Innowacja metodyczna, od IX 2018

Agnieszka Lampkowska, Jolanta Falbin, Anna Bestfal

2018/19- kl. 8c, 6b, 2019/20 – kl. 7b, 6c

Celem zajęć jest wspieranie, rozwijanie oraz stymulowanie kreatywności twórczej uczniów. Oprócz tego program ma za zadanie zachęcić uczniów do podejmowania wszelkich działań, które przyczyniają się do zwiększenia ich potencjału twórczego. Dzieci uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia, angażują się w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych, które rozwiązać można na wiele sposobów Realizacja tychże działań będzie się dokonywać w oparciu o metody polegające na praktycznych działaniach dzieci.

Zespołowy charakter procesu rozwiązywania zadań Odysei Umysłu ma na celu umożliwienie członkom drużyn nabycie i poszerzenie umiejętności społecznych i organizacyjnych. Dzięki pracy w drużynach, Odyseusze, uczą się współpracy i komunikacji w grupie, organizacji  zasobów ludzkich i czasowych, cenienia i rozumienia innych.

Odyseja Umysłu to program wszechstronnie edukacyjny i rozwojowy. Stawia przed uczestnikami wymóg samodzielnego tworzenia rozwiązań, bez podpowiedzi i ingerencji ze strony trenera czy innych osób.  Trener tylko wspiera działania, jest tutorem - za cały proces twórczy odpowiadają Odyseusze. Tworzą plan pracy zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, koordynują ich przebieg, stają się odpowiedzialnymi twórcami.

Odyseusze uczą się marzyć - odważnie i w oparciu o cele, myśleć - samodzielnie i nieszablonowo, tworzyć - rozwiązania oryginalne i efektywne. Działają w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, w duchu kooperacji- z otwartością na pomysły i opinie innych. Działając w grupie osób (których łączy wspólny cel) o różnych osobowościach – Odyseusze uczą się szacunku i zaufania do ludzi o odmiennych poglądach i temperamentach. Widząc, że drużyna osiąga więcej, kiedy wykorzysta talenty oraz zainteresowania wszystkich uczestników – docenia pracę zespołową i chętniej współdziała z innymi.