Innowacja pedagogiczna w nauce języka niemieckiego

"Wir spielen beim Deutschlernen"- "Nauka języka niemieckiego przez zabawę"

Autorzy: Dorota Chojna, Izabela Miłosz

Rodzaj innowacji :  programowa

Program : Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej II etap edukacyjny, wariant II.1

Miejsce realizacji : Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku ul. Grobla IV/8

Uczestnicy innowacji : Uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej

 

Wprowadzenie innowacji w naszej szkole podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom możliwości nauki języka niemieckiego już od najwcześniejszego etapu edukacyjnego, szczególny nacisk położyłyśmy na umiejętność sprawnego komunikowania się, poszerzenia wiedzy o zagadnienia kulturoznawcze krajów niemieckojęzycznych, brak zahamowań w nawiązywaniu kontaktów, łatwość w rozumieniu i odbiorze filmów, muzyki oraz innych form przekazu w j. niemieckim.

Zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu w klasach V i raz w tygodniu w klasach VI. Udział w zajęciach umożliwia uczniom poznanie podstaw języka niemieckiego. Będą oni kontynuować naukę w klasie siódmej. Innowacja ukierunkowana jest na działania językowe, odtwórcze posługiwanie się językiem, krótkie wypowiedzi o nich samych, komunikowanie się w typowych prostych sytuacjach życia codziennego, tematy są dostosowane do ich zainteresowań.

 

Nauczyciele języka niemieckiego

mgr Dorota Chojna

mgr Izabela Miłosz