WIELKI MARATON CZYTELNICZY

ROK SZKOLNY 2022/23

Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 roku przez nauczycielki języka polskiego gdańskich szkół: Agatę Markiewicz-Babło (dyrektor SP nr 82 w Gdańsku), Małgorzatę Niechwiedowicz (SP nr 27 w Gdańsku), Ewę Niechwiedowicz (I SSP STO w Gdańsku) oraz bibliotekarza Zbigniewa Walczaka (kierownik Filii Gdańskiej WiMBP w Gdańsku) i był adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pod hasłem „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca".

Od 2011 roku mogli oni kontynuować udział w WMC dla Gimnazjalistów „W lustrze książki", który obecnie skierowany jest do uczniów klas VII-VIII SP.

W 2012 r. do Wielkiego Maratonu Czytelniczego pod nazwą „Spotkacie nowych przyjaciół" zaproszono klasy II-III szkoły podstawowej, a w 2015 roku do Wielkiego Maratonu Czytelniczego (pod hasłem: „Na literackim szlaku") dołączyli uczniowie szkół średnich.

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie nadal mogą brać udział w Maratonie w czterech grupach wiekowych.

Regulamin WMC, lista lektur i zgoda na przetwarzanie danych znajdują się w załącznikach.

LEKTURY NA WRZESIEŃ:

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych)
Dagmara Budzbon-Szymańska, Mysz Tymoteusz i jeż Fryderyk. Na tropie złodziei obrazów


Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych)
Agnieszka Stelmaszyk, Mazurscy w podróży. Bunia kontra fakir


W lustrze książki (uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych)
John Flanagan, Drużyna. Wyrzutki