WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Test nr 3 - 7 grudnia 2021

ROK SZKOLNY 2021/22

Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 roku przez nauczycielki języka polskiego gdańskich szkół: Agatę Markiewicz-Babło (dyrektor SP nr 82 w Gdańsku), Małgorzatę Niechwiedowicz (SP nr 27 w Gdańsku), Ewę Niechwiedowicz (I SSP STO w Gdańsku) oraz bibliotekarza Zbigniewa Walczaka (kierownik Filii Gdańskiej WiMBP w Gdańsku) i był adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pod hasłem „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca".

Od 2011 roku mogli oni kontynuować udział w WMC dla Gimnazjalistów „W lustrze książki", który obecnie skierowany jest do uczniów klas VII-VIII SP.

W 2012 r. do Wielkiego Maratonu Czytelniczego pod nazwą „Spotkacie nowych przyjaciół" zaproszono klasy II-III szkoły podstawowej, a w 2015 roku do Wielkiego Maratonu Czytelniczego (pod hasłem: „Na literackim szlaku") dołączyli uczniowie szkół średnich.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie nadal mogą brać udział w Maratonie w czterech grupach wiekowych.

Regulamin WMC, lista lektur i zgoda na przetwarzanie danych znajdują się w załącznikach.

LEKTURY NA GRUDZIEŃ:

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas II – III szkół podstawowych):

Charlotte Habersack „Proszę nie otwierać. Gryzie!”

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych):

Lauren Child „Ruby Redford. Spójrz mi w oczy”


W lustrze książki (uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych):

Harper Lee „Zabić drozda. Powieść graficzna”