Roczny plan pracy 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku

Termin

Wydarzenie

Wrzesień

2 września 2019 

Godz. 9

Godz. 10

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

3 września 2019

Dni Integracji

17-18 września 2019

Spotkania z rodzicami. Wybory do Rady Rodziców

11 września 2019 godz. 15:30

Rada Pedagogiczna

30 września 2019

Dzień Chłopaka

 

Październik

1-2 października 2019

 

Spotkania z rodzicami.

11 października 2019

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14  października 2019

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny

9 października 2019 godz. 15:30

Rada Pedagogiczna

18 października 2019

Pasowanie na ucznia

 

Październik 2019

Próbny egzamin ósmoklasisty( w ramach lekcji)

 

Listopad

1 listopada 2019

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

5-6 listopada 2019

 

Spotkania z rodzicami.

11 listopada 2019

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

8 listopada 2019

Apel - Obchody Narodowego Święta Niepodległości

13 listopada 2019 godz. 15:30

Rada Pedagogiczna

29 listopada 2019

Święto Szkoły i rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

Grudzień

3-4 grudnia 2019

 

Spotkania z rodzicami.

7 grudzień 2019

Festyn Rodzinny

 

Grudzień 2019

Próbny egzamin ósmoklasisty

11 grudnia 2019

Rada Pedagogiczna

20 grudnia 2019

Wigilie klasowe

Jasełka bożonarodzeniowe

23.12.2019-1.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

Do 6 grudnia 2019

Poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

Do 13 grudnia 2019

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych

20 grudnia 2019

Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych

Styczeń

8 stycznia 2020

 

 Koniec I półrocza roku szkolnego 2019/2020

8 stycznia 2020  godz. 15:30

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

6 stycznia 2020

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

13-26. stycznia 2020

Ferie zimowe

29 stycznia 2020 godz. 15:30

 

Rada Pedagogiczna Podsumowująca

Luty

4-5 lutego 2020

Spotkania z rodzicami

3 lutego 2020

Apel podsumowujący I półrocze

12 lutego 2020 godz. 15:30

Rada Pedagogiczna

Luty 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty

27 lutego 2020

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

Marzec

3-4 marca 2020  

Spotkania z rodzicami.

11 marca 2020 godz. 15:30

Rada Pedagogiczna

Kwiecień

31 marca i 1 kwietnia 2020

Spotkania z rodzicami.

22 kwietnia 2020

Rada Pedagogiczna

21-23 kwiecień 2020

Egzamin ósmoklasisty

 

9-14 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia 2020

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Maj

1 maja 2020

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

3 maja 2020

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja- dzień wolny od zajęć edukacyjnych

5-6 maja 2020

Spotkania z rodzicami

11 – 15 maja 2020

Wewnętrzne badanie wiedzy i umiejętności uczniów kl. II – VII

 

13 maja 2020

Rada Pedagogiczna

Do 22 maja 2020

Poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

Czerwiec

Do 10 czerwca 2020

Termin wystawiania ocen przewidywanych końcoworocznych

18 czerwca 2020

Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych

2-3 czerwca 2020

Spotkania z rodzicami

5 czerwca 2020

Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka

17 czerwca 2020

Rada Pedagogiczna

22 czerwca 2020

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

19 czerwca 2020

Bal Absolwentów

11 czerwca 2020

Boże Ciało- dzień wolny od zajęć edukacyjnych

26 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego

30 czerwca 2020 godz. 9:00

Rada Pedagogiczna

27.06.-31.08.2020

Ferie letnie

 Wyjaśnienia

  1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.
  2. Spotkania z rodzicami to okazja do rozmów indywidualnych rodziców z nauczycielami i wychowawcami.