Szkoły Okrętowe i Techniczne  "CONRADINUM"
file:///C:/Users/sp50/Downloads/Prezentacja_SOiT_CONRADINUM.pdf
Zobacz też ulotki (zdjęcia)
******************************************************************************
Technikum Łączności
https://gpe-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/alemarc72_edu_gdansk_pl/EevwUQWt29hBj8tYho5uUEUBx9NGTeS4QkMc5WJfHpO96w?rtime=FJu_Zmz310g
*******************************************************************
Liceum Uniwersyteckie
https://liceum.ug.edu.pl/?fbclid=IwAR0_gwFmgLG6m9O4-DM_8Bv2jSHz7_rB1G4es2aMlhg4qCLn8WluvqMIgHM  
**************************************************************************
 
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Gdańsku
https://gpe-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/annholo55_edu_gdansk_pl/EWxvhBKF9x1KiWpRNrprKJ8B2OzDzQoZDmYZTwYD6kiMsQ
*********************************************************************************
II LO w Gdańsku

Zaproszenie na Dzień Otwarty Online II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Pniewskiego w Gdańsku, który odbędzie się 21.05 w zespole Teams "Dzień Otwarty 2lo" -  (szczegółowe informacje w załączonych plikach). 

Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu szkolnego na fb https://www.facebook.com/iilogdansk/
oraz profilu Samorządu Uczniowskiego II LO: https://www.facebook.com/SU2LOGdansk/

P.S. w załączeniu: plakat i zaproszenie na Dzień Otwarty oraz QR Kod do naszego wydarzenia na Facebooku (jest on też dołączony do zaproszenia). 

oraz kody dostepu do wydarzenia w aplikacji Teams. 
kod: q9h43dp 
link:  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af4f04b5c35684dcb91d76bab5e2bf146%40thread.tacv2/conversations?groupId=c726a36f-1820-4a28-8b18-fec23c0a0648&tenantId=34aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98

*************************************************************************************
IV LO  w Gdańsku
https://www.youtube.com/watch?v=4DEqMCvFIKk
https://www.facebook.com/events/586924278819909/
*****************************************************************************
VII LO w Gdańsku
Ulotka i zaproszenie w załącznikach
****************************************************************************
VIII LO w Gdańsku
https://www.youtube.com/watch?v=P6s3l6m5vhQ
Dzień otwarty - wirtualny :) 3.06 od 15:00-17:00. Link do wydarzenhttps://www.facebook.com/search/top/?q=viii%20lo%20gda%C5%84skia
************************************************************************************
IX LO w Gdańsku
https://www.youtube.com/watch?v=3jwgKmxASjQ  
https://www.youtube.com/watch?v=LIXq7hzKAjw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0WWlDlCmhh-2f3oOU8Gaei3p5berV7llq0d7OavrJMbXo-8n9wrmxcqIs
*******************************************************************************
 
X LO w Gdańsku
https://www.youtube.com/watch?v=UikCpbQikPI&feature=share&fbclid=IwAR0XMWYyoyvzsK7dzRbYDXJJ0KOLJWgWP-O5vtfV4xAutQ02Ov0bPpx96pE  
*************************************************************************
 
X LOD w Gdańsku
https://www.facebook.com/events/280658806451816/
*******************************************************************************
 
XV LO w Gdańsku
https://www.youtube.com/watch?v=ADenavLGuhM  
https://www.facebook.com/xvlowgdansku/posts/1129326287416489  
**********************************************************************************
 
XIX LO w Gdańsku
https://www.facebook.com/events/177742720267467/  
**********************************************************************************
III  LO w Gdyni
Wykorzystując adres https://3class.new-cyb.org/3LO.html możecie zapoznać się z ofertą edukacyjną III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Pod tym adresem znajdziecie wirtualną wersję Gdyńskiej Trójki.
W poniedziałek 18 maja 2020 roku w godz. 8.00 - 16.00 możecie porozmawiać z uczniami GDYŃSKIEJ TRÓJKI  ( Discord ) , a także rozpocząć fascynującą grę w pełnych tajemniczych zakamarków wnętrzach naszej modernistycznej szkoły ( Minecraft ). Zachęcamy także do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej szkoły:  https://www.lo3.gdynia.pl/ - zakładka REKRUTACJA oraz zakładka AKTUALNOŚCI-SEKRETARIAT .
*************************************************************************************
Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku
https://www.facebook.com/ZSKW.GDANSK/videos/670343323799873/
*********************************************************************************

 Pmorskie Szkoły Rzemiosł

http://psr.gda.pl/rekrutacja/ 

http://psr.gda.pl/rekrutacja/rekrutacja-technikum/
http://psr.gda.pl/rekrutacja/rekrutacja-branzowa-szkola/
************************************************************************************
Zespół Szkół Energetycznych
https://www.youtube.com/watch?v=29eGBQBe9bo  
***********************************************************************************
 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku
https://www.szkolagortata.pl/rekrutacja-gdansk
********************************************************************************
Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące
file:///C:/Users/sp50/Downloads/rekrutacja_2020_21_CHALO.pdf
file:///C:/Users/sp50/Downloads/Chrze%C5%9Bcija%C5%84skie%20Liceum%20Og%C3%B3lnolkszta%C5%82c%C4%85ce%20Montessori%20v.2020-2021%20(1).pdf
********************************************************************************
X Liceum Ogólnokształcące
https://biteable.com/watch/xlod-w-gdasku-prezentacja-profili-2545739?fbclid=IwAR2paNhzyYdq3Ogex3Z57TGfF4izqpNHbN7C5-27q1yq7Z84Rh_c0dflup4  
********************************************************************************